۲۳ مرداد ۱۴۰۰

مراکز تماس ویپ سرویس‌های مختلفی از جمله تماس صوتی، ارسال و دریافت فایل، کنفرانس ویدیویی، شارژینگ و ...

۰۱ مرداد ۱۴۰۰

ارتباط شبکه بین دفاتر و شعب امروزه به دلیل بزرگ شدن شهرها و گسترش کسب‌وکارها، سازمان‌ها و ...

۱۶ تیر ۱۴۰۰

علت قطعی تماس در voip امروزه سازمان‌ها و کسب‌وکارهای مختلف برای ارتباطات درون سازمانی هم‌چنین ارتباط با ...