مرکز تماس برج ها یا کال سنتر برج امروزه یکی از الزامات اصلی پس از تکمیل پروژه ...

راه اندازی خط 5 رقمی  یکی از ضروری ترین و حیاتی ترین کارهایی است که مدیریت یک ...

مرکز تلفن ابری چیست؟ Cloud Call Center یا مرکز تلفن کلود به مرکز تلفنی گفته می شود ...

مرکز تلفن رستوران ها چیست؟ آیا این عبارت به گوشتان خورده است؟ اگر در مورد این اصطلاح ...

مرکز تماس آژانس های مسافرتی یکی از مهمترین بخش ها برای دفاتر و آژانس های مسافرتی و ...

مرکز تماس مراکز درمانی و بیمارستان ها امروزه یکی از الزامات مهم در راستای خدمات رسانی بهتر ...

مرکز تماس کترینگ ها چیست؟ مرکز تماس کترینگ ها یکی از مواردی است که در بازار راه ...

نحوه برخورد با مشتری عصبانی در مرکز تماس نیازمند آشنایی با اصول و قواعدی است که کارمندان ...

قوانین مرکز تماس و رعایت آنها در کنار ارائه استانداردهای مشخص به مشتریان بر طبق اصول و ...