کنترل کیفیت مرکز تماس یکی از مهمترین وظایفی است که مدیران کال سنتر بر عهده دارند. این ...

مرکز تلفن اینترنتی یکی از زیرمجموعه های Voip است که برای شرکت ها و سازمان ها کاربرد ...

هزینه راه اندازی مرکز تماس بر پایه یک پیکیج بیس و پایه می باشد که در این ...

تلفن داخلی بدون سانترال و راه اندازی آن از طریق راه حل هایی برای برخی شرکت ها ...

اپراتور مرکز تماس کیست؟ شرح وظایف اپراتور کال سنتر از این جهت حائز اهمیت است که نقش ...

مرکز تماس استریسک چیست؟ مرکز تماس استریسک(Asterisk)، در واقع جزء مرکز تماس های open sourceو نرم افزاری، ...

شرح وظایف مرکز تماس و شناخت قابلیت هایی که یک مرکز تماس می تواند ارائه دهد، شاید ...

برون سپاری مرکز تماس پروسه ای است که طی آن شما به عنوان شرکت یا سازمانی که ...

استانداردهای مرکز تماس یا کال سنتر مجموعه فاکتورهایی هستند که به وسیله آنها می توان کیفیت کار ...