ماژول FXO چیست؟ ماژول Foreign Exchange Office یا FXO، پورتی است است که خطوط آنالوگ وارد آن ...

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

ویپ رستوران و فست فود و داشتن یک سیستم ارتباطی مبتنی بر ساختار ویپ و شبکه ملی ...