مرکز تلفن AHG – مدل DSB1001   یک مرکز تماس تکامل یافته بر پایه هسته متن باز Asterisk ...

۰۵ آذر ۱۳۹۹

مودم فیبر نوری یکی از مودم های نسل جدید است که امروزه اینترنت را با سرعتی بسیار ...

مجازی سازی storage و یا مجازی سازی ذخیره سازی به عملی گفته می شود که در آن ...

امروزه مدیران سازمان ها و شرکت ها نارضایتی های بسیاری در خصوص از دست رفتن تماس های ...

آی پی فون در ظاهر، فقط کمی زیباتر از گوشی های معمولی هستند. ولی قابلیت های منحصر ...

سیپ ترانک (Sip Trunk) چیست؟ این سیستم نسل جدید و بی حد مرز خطوط برقراری ارتباط است ...

راه اندازی اسکایپ سازمانی یا بیزنسی مزایای بسیار زیادی برای سازمان ها، ادارات و کسب و کارهایی ...

مرکز تماس برج ها یا کال سنتر برج امروزه یکی از الزامات اصلی پس از تکمیل پروژه ...

۱۵ شهریور ۱۳۹۹

امکانات سیستم ویپ برای  کسب و کارها و مشاغل مختلف، بسیار پرشمار و وسیع می باشد و ...