آموزش عمومی شبکه – Vsat و Mobile – قسمت 6

شبکه اینترنت، شبکه‌های سازمانی، شبکه‌های اینترنت اشیا و حسگرها و دیگر شبکه‌ها هر کدام برای جوابگویی به نیازهایی به وجود آمده اند به همین خاطر پاسخ شبکه چیست؟ می‌تواند به شکل‌های مختلفی باشد، و هر کدام نیز استانداردهای خاص خود را داشته باشند با این حال تمامی شبکه با توجه به اهداف و پاسخگویی به نیازهای زیر تشکیل شده‌اند:

تسهیل ارتباطات

با استفاده از آموزش عمومی شبکه های کامپیوتری می‌توان به سرعت زیادی اطلاعات را تبادل کرد. از شبکه های کامپیوتری می‌توان برای مواردی مانند ایمیل، پیام رسانی، گفتگو، ارسال فیلم و تصویر، ایجاد ویدئو کنفرانس‌ها و انتقال فایل‌ها داده استفاده کرد. پس در پاسخ به شبکه چیست؟ می‌توانیم بگوییم: شبکه بستر مناسبی برای تسهیل ارتباطات است.

آموزش عمومی شبکه و اشتراک‌گذاری سخت‌افزارها

در شبکه‌های رایانه ای این امکان وجود دارد که از یک سخت‌افزار به صورت مشترک در میان تمامی کاربران استفاده کرد. این کار سبب کاهش نیاز به استفاده از سخت‌افزارها و در نتیجه هزینه‌های سازمان‌ها می‌شود. همچنین اکنون امکاناتی نظیر پردازش‌های ابری به وجود آمده است که امکان استفاده از تجهیزات سخت‌افزاری مجازی را به کاربران می‌دهد اکنون پاسخ دیگری برای سوال شبکه چیست؟ داریم و آن هم این است که شبکه یک سیستم اشتراک سخت‌افزار است.

اشتراک‌گذاری پرونده‌ها و داده‌ها

یکی از محاسن شبکه آن است که می‌توان داده‌ها و پرونده‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی را به اشتراک گذاشت. این کار سبب کاهش فضای ذخیره‌سازی، تسریع کارها و بهتر شدن هماهنگی‌ها می‌شود. اکنون سیستم‌های پردازش ابری امکانات فوق‌العاده‌ای را برای ذخیره‌سازی فایل‌های بسیار بزرگ در اختیار ما قرار داده‌اند. در اینجا ما در پاسخ به این که شبکه چیست؟ می‌توانیم بگوییم: شبکه یک سامانه اشتراک داده‌ها است.

ویدئوهای مرتبط