نسل شبکه تلفن همراه 3G و 4G و 5G – قسمت 5

نسل شبکه تلفن همراه از 1G شروع شد که اکنون نسل های 3G تا 5G در دسترس است. هر چه به پیش می رویم نسل های شبکه تلفن همراه سرعت بیشتری به خود می گیرد. در این مطلب مرکز تلکام ایران نسل شبکه تلفن همراه 3G و 4G و 5G آموزش داده می شود.

ویدئوهای مرتبط