اموزش عمومی شبکه – VoIP و IP Telephoney – قسمت 17

متداولترين کاربرد VoIP براي موارد شخصي و استفاده در منازل ، سرويس هاي تلفني مبتني بر اينترنت است که با محوريت يک سوئيچ تلفن انجام مي شود . با استفاده از فنآوري فوق ، استفاده كنندگان مي توانند همچنان داراي يك شماره تلفن باشند . در چنين مواردي ممكن است از يك آداپتور نيز استفاده گردد. آداپتور فوق اين امكان را دراختيار استفاده كننده قرارخواهد داد تا بتوانند از يك تلفن معمولي نيز استفاده کنند.
در زمان استفاده از سرويس فوق ، مخاطب شما متوجه اين موضوع نخواهد شد كه شما از فن آوري VoIP استفاده مي نمائيد و قادر به تشخيص دقيق تفاوت سرويس فوق نسبت به يك تلفن سنتي نیست.

VoIP چگونه كار مي كند ؟

در گذشته اي نه چندان دور ، پيشگامان عرصه هاي علمي به اين نتيجه رسيدند كه مي توان يك سيگنال را به صورت ديجيتال و در يك مسافت طولاني ارسال نمود . بدين منظور مي بايست قبل از ارسال سيگنال ، آن را با استفاده از يك مبدل آنالوگ به ديجيتال(ADC) ، ديجيتال و سپس ارسال و در نقطه پاياني انتقال،با استفاده از يك مبدل ديجيتال به آنالوگ(DAC) مجددا” آن را به آنالوگ تبديل نمود .فن آوري VoIP نظير آنچه اشاره گرديد كار مي كند . در ابتدا ، صداي ديجيتال شده در بسته هاي اطلاعاتي قرار مي گيرد و پس از ارسال در مقصد مجددا” به صوت تبديل مي شود.

این ویدئو آموزشی از مرکز تماس ویپ است که توسط مرکز تلکام ایران در اختیار شما قرار می گیرد.

ویدئوهای مرتبط